koeien
logo boer & natuur zwk

Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier is een vereniging voor boeren, burgers en buitenlui. Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier wil zich met haar leden inzetten het karakter van het mooie Zuidelijk Westerkwartier te behouden en dat er naast boerenactiviteiten ruimte blijft voor natuur en natuurontwikkeling tevens geeft Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier advies en ondersteuning bij uw aanvraag voor SAN subsidies.

 

NIEUW in de agenda!

- donderdag 11 februari a.s. organiseren de anv`s De Eendracht, Stad en Ommeland en Boer&Natuur ZWK een lezing.
Deze lezing heeft als onderwerp "de Grutto" De lezing vindt plaats in Zaal Balk in Zuidhorn. De lezing begint om 20.00u zaal open om 19.45 u

- 22 februari Vergadering Gebiedscommissie Zuiderlijk Westerkwartier

- VOORJAARSVERGADERING NIET OP 21 MAART, MAAR OP 16 MAART. I.v.m. beschikbaarheid van de Cazemier Boerderij vindt de ledenvergadering niet plaats op maandag 21 maart maar eerder en wel op woensdagavond 16 maart.

 


Heeft u vragen, wilt u weten wat Boer&Natuur voor u kan betekenen?
Onze coordinator Fokke Dijkstra is elke dinsdagmorgen op kantoor om u te woord te staan.Alex Datema , landelijk voorzitter Collectieven.

Tijdens de oprichtingsvergadering van het nieuwe landelijk Collectievenoverleg , is Alex Datema benoemd tot voorzitter.
Het Collectievenberaad gaat verder onder de naam Boerennatuur.nl en in dit beraad zijn de nieuw gevoerde 40 collectieven vertegenwoordigd.
Boerennatuur.nl onderhoudt de contacten met het ministerie en zal ook het nodige lobbywerk in Brussel moeten gaan verzorgen. Voor het lobbywerk zijn afspraken gemaakt met LTO Nederland.
Wij wensen Alex veel succes in zijn nieuwe baan.
Op de foto neemt Freek Nieuwenhuis, voorzitter Collectief Groningen West afscheid van Alex Datema. Alex legt zijn functie als technisch voorzitter bij Collectief Groningen West nu neer.LEZING "DE GRUTTO"'

Op donderdag 11 februari a.s. organiseren de anv`s De Eendracht, Stad en
Ommeland en Boer&Natuur ZWK een lezing.
Deze lezing heeft als onderwerp "de Grutto"
De auteur, Albert Beintema, van het boek "de Grutto"zal de lezing
verzorgen.
Albert Beintema heeft bij de universiteit Groningen gewerkt als ecoloog
en was werkzaam voor natuurbeheer.
Hij bestudeerde weide-water- en moerasvogels in Nederland en Afrika.
Ook heeft veel reizen gemaakt o.a. naar de overwinteringsplaats van
de Grutto in Afrika.
Albert Beintema vindt dat als één vogelsoort het verdient om uitgeroepen
te worden tot vogel van Nederland
dat dit de Grutto is. Maar helaas het gaat niet zo goed met de Grutto.
"Het is aan ons", zegt hij om te beslissen of wij de Grutto willen
behouden.
Zijn keuze maakt hij de 11de februari duidelijk.
De lezing begint om 20.00u zaal open om 19.45 u De lezing vindt plaats in Zaal Balk in Zuidhorn.
U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn, hier zijn geen
kosten aan verbonden.Lezing over De Onlanden door Wim van Boekel

De inrichting van de de Drie Polders en polder De Dijken als waterberging staat momenteel stevig ter discussie. Agrarische natuurvereniging Boer & Natuur ZWK zag er een aanleiding in om kennis te maken met het gebied De Onlanden waar natuur en waterberging zijn gecombineerd. In de Gaveborg in Korhorn gaf Wim van Boekel ten overstaan van een publiek van boeren een lezing. Van Boekel is bioloog en betrokken bij de stichting Natuurbelang De Onlanden. Daarnaast is hij lid van het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest en doet hij onderzoek naar muizenpopulaties in De Onlanden. Lees hier verder.


Informatie over Collectief Groningen West vind u hier

U kunt hier het verslag van de nieuwjaarsvergadering downloadenAan de leden

Er gaat het komend jaar veel veranderen binnen de agrarische natuurvereniging Boer&Natuur ZWK. Zoals als u wellicht weet, verzorgt het Gebiedscollectief Groningen West de subsidieaanvragen voor Weidevogelbeheer en Landschapsonderhoud. Tot op heden kreeg Boer&Natuur voor het verzorgen van de subsidieaanvragen een vergoeding. Vanuit de vergoeding konden de activiteiten zoals lezingen, excursies, jaarvergaderingen, kwartaalblad etc. betaald worden.
Nu dit wegvalt is het bestuur van Boer&Natuur zich aan het beraden welke activiteiten voortgezet moeten gaan worden. Het bestuur vind de mening van de leden erg belangrijk in dit beraad. Daarom heeft ‘t bestuur een aantal taken omschreven waarvan zij denkt dat die door de anv Boer&Natuur ZWK in de toekomst kunnen worden uitgevoerd.

Wij vagen u of u wilt aangeven met welke 3 taken we in elk geval door moeten gaan. Met de uitkomsten van deze ledenraadpleging gaat het bestuur een activiteitenprogramma maken met een bijbehorende begroting.

U kunt hier naar de Enquete gaan.


U kunt hier het verslag van de najaarsvergadering downloaden

U kunt hier het verslag van de voorjaarsverslag downloaden

Gebiedscollectieven krijgen geld.


De provincie heeft de offertes van de Gebiedscollectieven in de provincie Groningen goedgekeurd.
Voor de komende 6 jaar is er 30 miljoen euro beschikbaar voor agrarisch natuurbeheer.
Dit betekent voor het Gebiedscollectief Groningen West dat er een 2,7 miljoen euro per jaar beschikbaar komt.
Op dit moment is het Gebiedscollectief Groningen West druk bezig met het werven van deelnemers.
Naast de gedeputeerde Henk Staghouwer, links staan de voorzitters van de gebiedscollectief.
Zo staat onze voorzitter Freerk Nieuwenhuis naast de gedeputeerde en Alex Datema als voorzitter van het Collectieven Beraad Groningen aan de rechterkant.


Interessante lezingen
Het komend winterseizoen gaan we enige interessante lezingen voor u organiseren.
De lezingen worden gehouden op ons kantoor en dat betekent wel dat de deelname beperkt is tot 25 leden.
Dus opgave is nodig. Voor deelname aan de lezing wordt geen bijdrage van u gevraagd en de koffie is ook nog gratis.

De eerste lezing: “Wat groeit en bloeit in het ZWK” is op dinsdagavond 27 oktober a.s. en wordt verzorgd door Leo Stockmann, voormalig medewerker van Landschapsbeheer Groningen. Leo heeft onderzoek gedaan naar de flora en fauna in het ZWK en vertelt wat hij allemaal heeft gevonden.

De daarop volgende lezing is op dinsdag 3 november en wordt verzorgd door Marcel van Alphen
De titel van deze lezing : “Meer verdienen met hetzelfde aantal melkkoeien.” Marcel van Alphen is mede-eigenaar van Alan accountants en adviseurs.

De lezingen beginnen om 20.00 uur zaal open vanaf 19.45 uur en ze vinden plaats op het Lorentzpark 18a.
Opgave via info@boerennatuurzwk.nl, of via 0594 516020 op woensdagmorgen tussen 9-12 u.Verslag bijeenkomst Levend landschap op donderdag 9 september
Provincie zegt geld toe voor inventarisatie van de onderhoudstoestand van de hout- en elzensingels

De houtsingels zijn een onmisbaar bestanddeel van het cultuur-historisch erfgoed van de streek. Ze hebben grote waarde voor de natuurlijke verscheidenheid van het dieren- en plantenleven. En ze verhogen het woonplezier en scheppen kansen voor groei van de recreatie. Deze drieledige conclusie werd door vrijwel alle aanwezigen onderschreven tijdens de goedbezochte bijeenkomst van het project Levend Landschap in Lutjegast op donderdag 9 september. Hoe kan het dan dat we er met z´n allen maar niet in slagen de houtsingelstructuur voor verder verval te behoeden?   lees verder...

UITNODIGING: BEKIJK HET LAND-GOED

Bekijk samen met deskundigen het houtsingellandschap rondom het Iwema Steenhuis te Niebert.
Donderdagavond 3 september bent u van harte welkom om te luisteren en mee te lopen langs een aantal houtsingels.
Om 19.30 uur zal Stieneke van de Wal ( NoorderErf) iets vertellen over de houtsingels. Wanneer is een houtsingel een
houtsingel?
Hierna wandelen door de mooie tuin achter het Iwema Steenhuis naar het achterliggende houtsingellandschap.
Tijdens de wandeling zullen deskundigen informatie verstrekken.
Rond 21.00 uur zijn we terug in het Iwema Steenhuis, hier verzorgt Henk Hut, medewerker van SBB een inleiding over
het Landschap van het ZWK.
Ook wordt u geïnformeerd over de mogelijkheid om uw eigen houtsingel te laten onderhouden.
En is kunt u de tentoonstelling in het Iwema Steenhuis bekijken.
Deelname aan deze lezing met excursie is gratis maar gezien het beperkt aantal deelnemers (30) is opgave bij
Kantoor Boer&Natuur per mail of telefoon nodig.
U vindt het Iwema Steenhuis aan het Pad 15 Niebert

LANDWERK! Helpt u graag!

Het wordt weer tijd om aan de slag te gaan met het onderhoud aan uw houtsingel.
Heeft u landschapselementen die onderhouden moeten worden en u komt er zelf niet aan toe?
Neem dan contact op met de st. Landwerk! via het kantoor van Boer&Natuur en vraag om een offerte.
St. Landwerk is opgericht door Boer&Natuur en laat leden van Boer&Natuur uw klus uitvoeren.
Dus st. Landwerk! door en voor leden.
Meer informatie over de stichting vindt u in de eerstkomende Gasten&Mieden die binnen 14 dagen bij u in de bus valt.
Excursie bestuur en medewerkers op 18 augustus

Hollands weer maakt van wandelen door De Hooilanden een bijzondere belevenis
Miezerige buitjes, klauterpartijen over hekken en plassen door drassige weiden en over modderige dijkjes. Dat waren de hoofdingrediënten van de jaarlijkse excursie van lees verder...

 


Manifestatie Boer en Bedrijf biedt streekbewoners een inkijk in de agrarische praktijk

De agrarische natuurverenigingen Boer & Natuur ZWK en  De Eendracht en standsorganisatie LTO Noord (afdeling Westerkwartier) zochten op 2 mei met de manifestatie Boer en Bedrijf nadrukkelijk toenadering tot de niet-agrarische bewoners van de streek. Het evenemententerrein in Leek bood een indrukwekkende tentoonstelling van moderne zware landbouwmachines. Die mogen tegenwoordig lees verder...


Persbericht
“Samen veilig op weg met landbouwverkeer” bij Agrarische manifestatie Leek

De Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV) is op zaterdag 2 mei 2015 aanwezig op de Agrarische manifestatie ‘Boer en bedrijf’ in Leek met een grote trekker met aanhanger van 12 meter lang en 3-3,5 meter breed. Gedurende de dag kan het publiek dat langs de stand komt een kleine quiz invullen en de dode hoek van de trekker intekenen. Hiermee kunnen de mensen een prijs winnen. Om de dode hoek in te vullen mogen de mensen in de cabine van de trekker zitten en om de trekker heenlopen. Ook is er een informatiefolder beschikbaar. lees verder...

Persbericht
Boer&Natuur wint Inspiratieprijs 2015

Het ministerie van Economische Zaken heeft een prijs ingesteld voor personen en organisaties die zich uitzonderlijk 
verdienstelijk hebben gemaakt voor het leefbaar en beleefbaar maken van hun gebied.
De Inspiratieprijs 2015 is tijdens de jaarvergadering van de agrarische natuurverenigingen Nederland
uitgereikt aan de agrarische natuurvereniging Boer&Natuur ZWK. lees verder...


U kunt hier het verslag van de voorjaarsledenvergadering 2014 Boer & Natuur ZWK downloaden

U kunt hier het verslag van de najaarsledenvergadering 2014 downloaden

Landschapsconvenant: Goed voor elkaar!
Dinsdag 3 maart heeft een breed scala aan organisaties op de borg Ewsum in Middelstum de handtekening onder een provinciaal convenant gezet, dat ervoor moet zorgen dat het landschap in Groningen behouden blijft en waar mogelijk versterkt wordt lees verder...
Informatie over de ganzenfoerageergebieden in de Provincie Groningen u kunt hier het document downloaden

Deelnemers Landwerk! geslaagd voor de cursus ‘Veilig werken met de motorkettingzaag’


Vrijdag 30 januari j.l. zijn zeven deelnemers van Landwerk! geslaagd voor de cursus ‘Veilig werken met de motorkettingzaag’. Onder perfecte weersomstandigheden is veilig en vakkundig een houtsingel Lees verder...

Verslag Nieuwjaarsbijeenkomst van Boer & Natuur Zuidelijk Westerkwartier donderdag 22 januari 2015. U kunt hier het verslag downloaden.

Alex Datema is namens Boer & Natuur vertegenwoordigd in de Gebiedscommissie. In de stuurgroep PR vertegenwoordigt Paul Tameling Boer & Natuur


Verslag Jaarvergadering 18 maart 2014. U kunt hier het verslag downloaden.Optimisme overheerst bij oprichting collectief West


Op 13 november ondertekenden de voorzitters van de drie agrarische natuurverenigingen die werkzaam zijn in het Westerkwartier de oprichtingsacte van het collectief West-Groningen. Met de ondertekening werd een belangrijke stap gezet naar de verandering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) die vanaf 2016 zal ingaan.

Dan krijgen collectieven een centrale rol bij de planning en uitvoering van maatregelen in het kader van het ANLb. Voorheen waren het Rijk en de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering en beperkte de functie van de agrarische natuurverenigingen zich in hoofdzaak tot het geven van voorlichting, advies en administratieve ondersteuning aan hun leden bij de uitvoering van de subsidieregelingen.

Dat gaat allemaal veranderen. Op basis van een programma van eisen van de provincie maakt het collectief een gebiedsplan met daarin alle maatregelen die het noodzakelijk acht om de doelstellingen van de provincie te halen. Het collectief organiseert samen met zijn leden (alle boeren en landeigenaren die deelnemen aan het ANLb in het werkgebied) de uitvoering en controle van de gekozem maatregelen en betaalt de deelnemers ook zelf uit.

Met de vorming de collectieven leggen Rijk en provincie een belangrijke verantwoordelijkheid in handen van de boeren. Zij krijgen de beschikking over een eigen budget waarmee zij geacht worden de tegenvallende resultaten van het ANLb van de afgelopen jaren om te zetten in een succes. Een enorme uitdaging, waar zij de komende zes jaar (de termijn van de eerste contractperiode) de tijd voor krijgen.

´We hebben nog een lange weg te gaan om te komen tot goed werkende collectieven. Niettemin durven we deze stap te zetten en als we vasthouden aan het vertrouwen dat er nu is en blijven communiceren, dan komen we er wel,´ aldus een optimische Alex Datema als voorzitter van Boerennatuur afdeling Groningen bij de ondertekening in Garmerwolde. Daar zagen, tegelijk met het collectief West, de collectieven Midden- en Oost-Groningen het licht.

Op de foto: De voorzitters van de drie agrarische natuurverenigingen in het Westerkwartier bij de ondertekening van de oprichtingsactie van het collectief West, v.l.n.r. Alex Datema (Boer & Natuur ZWK), Freek Nieuwenhuis (Stad en Ommeland) en Willem Cazemier (De Eendracht)
Stichting Landwerk! is opgericht voor het uitvoeren van landschapsonderhoud voor en door leden van Boer & Natuur ZWK en Stad en Ommeland. Met deze uitvoeringsploeg willen wij het prachtige landschap om ons heen gaan beheren en de natuurwaarden vergroten. En onze leden een mogelijkheid geven om werk uit te voeren in hun eigen gebied. Tevens is Landwerk! er voor advies aan leden over de aanleg of het onderhoud van landschapselementen zoals het erf, singels, poelen.

Heeft u een klus voor Landwerk! of wilt u deelnemen in de uitvoeringsploeg, dan kunt u contact met ons opnemen per mail via landwerk@boerennatuurzwk.nl of telefonisch bij Anne-Jan Staal 06 450 549 52.


Nieuwe actieviteit van Boer & Natuur
Boer & Natuur en Stad en Ommeland hebben vorige week de st. Landwerk! opricht.
Deze stichting stelt zich ten doel om via een uitvoeringsploeg landschap en natuur te beheren.
En leden van de anv`s werkgelegenheid te bieden.

Voor dit doel zoekt de stichting Landwerk!:
- mensen die voor deze stichting aan het werk willen gaan.
We denken hierbij vooral aan mensen die het onderhoud van houtsingels willen uitvoeren.
Dus bent u bijv. gecertificeerd bomenzager en wilt u af en toe wel een betaalde klus doen?
Meldt u dan aan via info@boerennatuurzwk.nl of rechtstreeks bij Stieneke van der Wal 06 83 97 21 03
We maken dan afspraak om uit te leggen wat we van u vragen en wat we u kunnen betalen.
Kunt of wilt u ook andere klussen in het landschap uitvoeren? Ook dan kunt u zich aanmelden.
Zodat we een werkpool kunnen samenstellen.

- klussen in het landschap. We denken hierbij aan houtsingelonderhoud, aanpak van erfbeplanting, onderhoud van poel of dobbe etc. aanmelden kan bij boer & natuur of bij Stieneke van der Wal en we maken voor u een offerte op maat.


Tijdens de Streekproductenmarkt op 6 sept.jl. konden kinderen bij de stand van
Boer & Natuur; een Insectenhotel in elkaar zetten en de "ranja"koe melken.


Nieuws van de dotterbloem:
- De dotterbloem heeft een nieuwe voorzitter.... lees verder...
- Artikel streekkrant
- Persbericht


Een aangenaam avondje ´struunen´ bij Jelle en Gerrie de Vries
De oranje vlaggetjes in de schuur verwezen naar het WK-voetbal waar Nederland dezer dagen het hoofd vol van heeft. Gelukkig werd er op vrijdagavond 21 juni geen wedstrijd van belang gespeeld. En zo hadden toch nog een dikke twintig mensen de weg weten te vinden naar de boerderij van Jelle en Gerrie de Vries voor een lees verder...

Leerlingen zaaien voor bijen
Leerlingen van basisscholen De Hasselbraam en Van Panhuys in Leek mochten op woensdagochtend 21 mei even de schoolbanken verlaten om te helpen bij het inzaaien van een akkerrand aan de Houtsingelweg. Het zaadmengsel van vooral nektarrijke bloemen was geleverd door Boer en Natuur ZWK. Leden van lees verder...


Weidevogelexcursie
3 mei j.l. was onze jaarlijkse weidevogelexcursie. Ditmaal bij de Familie Bakker in Oldekerk.
Na een gastvrije ontvangst, tekst en uitleg over de bedrijfsvoering door Mark Bakker en over lees verder...


Weergoden bederven manifestatie over het landschap
Regen was de grote spelbreker op de manifestatie ´Bekijk het land goed´ op zaterdagmiddag 10 mei. Toch trotseerden nog enkele tientallen mensen de regelmatige buien om de manifestatie te bezoeken. Zij konden gratis een kijkje nemen in het Steenhuis waar het evenement plaatsvond. Of onder leiding van gidsen van het Groninger Landschap een wandeling maken langs de hout- en elzensingels op het landgoed. lees verder...


Aan de Ganzen ANV’s aangesloten bij BoerenNatuur

Verslag voorjaarsledenvergadering kunt u hier downloaden

Levend Landschap uit de startblokken
Leerlingen van AOC-Terra in Oldekerk helpen mee met het opruimen van het snoeihout bij het singelonderhoud. De hulp die de leerlingen op 20 maart boden markeerde de start van de uitvoeringsfase van het project Levendlees verder...

Een gespreid bedje voor de weidevogels
Maart is de maand dat de weidevogels traditioneel vanuit hun winterverblijf weer terugkeren op de Nederlandse graslanden. Een spannende tijd voor boeren die aan weidevogelbeheer doen. Zij proberen op hun percelen optimale broedomstandigheden te scheppen en dan wil je ook graag zien dat de vogels daar gebruik van maken.
Vooral steltlopers, zoals de grutto lees verder...

Verslag collectief westerkwartier van 10 maart lees verder...


Samen voor een veilig wersterkwartier
Op donderdag 6 maart is er door wethouder Tanja Haseloop een paal geplaatst en wel bij de fam. De Boer, Pasop 26 daar kunt u zien hoe de paal er uitziet en waar het geplaatst moet worden. lees verder...
Het Jaarverslag 2013 van de Dotterbloem kunt u hier downloaden
Het Jaarverslag 2013 van Boer & Natuur ZWK kunt u hier downloaden herziende versie

Verslag Lezing Boer & Natuur ZWK donderdag 6 februari 2014. Houtwallen. lees verder...


Verslag Lezing Boer & Natuur ZWK maandag 27 januari 2014. De historische boerderij en het erf in Groningen en in het bijzonder in het Zuidelijk Westerkwartier. lees verder...


Het Ganzenakkoord is van tafel! Lees hier meer er over.

Mechanisch onderhoud houtsingels succesvol
Een proef met het grootschalig mechanisch onderhoud van houtsingels in het zuidelijke Westerkwartier is succesvol verlopen. Dat zegt de agrarische natuurvereniging Boer en Natuur. Lees verder en bekijk het filmpje...